Stowarzyszenie Jaruna

Jeśli zapytasz kogoś o pierwsze skojarzenia ze słowem „mitologia”, usłyszysz zapewne w odpowiedzi „Grecja, Olimp, Zeus, Hera…”. Jeżeli trafisz na miłośnika filmów fantasy albo serialu „Wikingowie” mogą pojawić się imiona: Odyn, Thor, Loki, Freja. A dlaczego nie Świętowit, Perun, Weles, Mokosz?
Przecież żyjemy na ziemiach słowiańskich. Dlaczego więc tak niewiele wiemy o wierze i zwyczajach naszych przodków? Czy można upowszechnić wiedzę o nich? Czy warto?

Tak, można i warto. Właśnie dlatego powstało Stowarzyszenie Jaruna.

Co chcemy zrobić?

  • sprawić, żeby wiedza o kulturze, wierzeniach, życiu codziennym i zwyczajach słowiańskich przodków stała się dostępna dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od ich wieku
  • sprawić, żeby ci, których to nigdy nie interesowało, zmienili zdanie
  • zdobywać i przekazywać jedynie rzetelną wiedzę naukową

Jak chcemy to osiągnąć?

  • organizując spotkania, pogadanki, wykłady i warsztaty
  • organizując wycieczki, imprezy i zajęcia terenowe
  • organizując konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie
  • uczestnicząc w produkcji filmów edukacyjnych, współpracując z mediami
  • a przede wszystkim słuchając głosów zainteresowanych osób i starając się zaspokoić ich ciekawość oraz odpowiadać na wysuwane propozycje.

Członkowie stowarzyszenia

Małgorzata Juszczyk

Przedstawiciel stowarzyszenia. Nauczycielka, Radna Rady Miasta, historyczka i terapeutka. Koordynatorka uczniowskiego wolontariatu i różnorodnych projektów edukacyjnych. Dzięki nim uczestnicy poznawali grupy etniczno-kulturowe i wyznaniowe mieszkające w Polsce, mogli lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania społeczności lokalnej, mediów czy historię najbliższego rejonu oraz uczyli się uważności i tolerancji w relacjach z innymi. Jej największą pasja jest praca z ludźmi. Wolny czas, jeśli jest, spędza najchętniej z bliskimi i przyjaciółmi, biegając, w kuchni, czy z aparatem fotograficznym, na górskich szlakach lub poznając inne kultury czy ciekawe miejsca.

Piotr Woś

Członek założyciel. Z wykształcenia menedżer personalny, dyplom uzyskał na Wydziale Pedagogicznym WSBiP w rodzinnym Ostrowcu Świętokrzyskim, a także absolwent studiów podyplomowych na Wydział Leśnym UR w Krakowie – ochrona przyrody. Współzałożyciel i przedstawiciel Stowarzyszenia „Zielony Puszczyk” oraz prezes fundacji „Siedlisko Kultury”. Los dzikiej przyrody nie jest mu obojętny. Inicjator i pomysłodawca projektów z zakresu ochronny czynnej i biernej ptaków, głównie sów. Przyrodnik, edukator przyrody, ornitolog.

Agnieszka Lisowska-Woś

Członek załozyciel. Absolwentka Geodezji i Kartografii na AGH w Krakowie. Pracuje w zawodzie, choć prywatnie pasjonują ją tematy całkowicie nieścisłe. Łączy sport i przyrodę, bo najlepiej trenuje się jej w lasach, szczególnie tych górskich. Do treningów dorzuca obserwacje przyrodnicze, które potem stara się przelać farbą lub pastelą na papier. Jako członek stowarzyszenia Zielony Puszczyk o przyrodzie opowiada przedszkolakom i uczniom przedszkoli i szkół. Współtworzy i realizuje wiele projektów przyrodniczych i kulturalnych, koordynuje cykl pokazów przyrodniczych „Podróże ku Naturze.”

Dominika Sowa

Członek założyciel. Z wykształcenia informatyk z zamiłowania fotograf z dyplomem akredytacji Akademii Fotografii Dziecięcej. Prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci i dorosłych. Współtworzy „KAD.r – Warsztaty Fotograficzne z Pasją”, dających szansę uczenia się od najlepszych fotografów na świecie. Autorka projektu fotograficznego „Na Cztery Łapy”. Uwielbia fotografować w plenerze, szczególnie na terenie ukochanej Puszczy Niepołomickiej, zatrzymując na swoich zdjęciach relację między ludźmi, a także zwierzętami.

Łukasz Guzik

Emilia Voit

Jarosław Voit

Andrzej Szczepocki

Anna Woś

Jacek Woś

Mateusz Kalita

Agnieszka Krzyżańska-Duś

Izabela Bawół-Lloyd

Darek Gruszka

Iwona Kuś-Donatowicz

Regulamin Stowarzyszenia JARUNA   Regulamin Stowarzyszenia JARUNA