Wydarzenia

Pierwsze nasze działanie to projekt „Poznaj Jarunę – życie Słowian”, który planujemy realizować na terenie gminy oraz obszarach kulturowo czy historycznie związanych z dziejami Słowian, a wiedzę tą chcemy przekazać w formie warsztatów, otwartych wykładów, wyjazdów, spotkań z osobami zajmującymi się naukowo lub hobbistyczne tematyką słowiańską.

Liczymy na to że pozwolicie się nam zaprosić na trzy płaszczyzny działań:

  • Wykłady (historia Słowian i życie codzienne, religia Słowian, wybrane zwyczaje i obrzędy Słowian).
  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży (Wśród słowiańskich bogów, Smaki słowiańskiej kuchni, Życie codzienne Słowian, Zwyczaje i obrzędy słowiańskie, Słowianie – historia).
  • Festyn ze stoiskami i warsztatami rękodzieła (ceramika, zielarstwo, kowalstwo, broń, życie codzienne Słowian, degustacja kuchni słowiańskiej, gry i zabawy średniowieczne ) oraz koncert muzyki słowiańskiej. Uzupełnieniem festynu będzie Rajd Jaruny – bieg dla rodzin na dystansie 5 kilometrów na orientacje.

Tematycznie wydarzenia te będą powiązane z obrzędami i kalendarzem słowiańskich świąt: Jare Gody, Noc Kupały, Dziady i inne.
Jak widzicie – założenia projektu mają w sobie walor poznawczy, rekreacyjny i kulturowy. Sprzyjać mogą rozwijaniu zainteresowań, poznawaniu historii Polski i regionu, integracji mieszkańców i rekreacji. Proponowane formy działań mogą stać się alternatywą ciekawego uzupełnienia wiedzy szkolnej oraz poznania korzeni i korelacji współczesnej obrzędowości ze słowiańską.

Zakładana formuła działań bazuje na spotkaniach bezpośrednich z zainteresowanymi uczestnikami, w wypadku dalszych obostrzeń i ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, zakładamy modyfikacje formuły ( spotkania online) i zadbanie o bezpieczne warunki realizacji działań dla uczestników.